UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIDZBARSKIJ W ROKU 2016/2017
1/ 04 10 2016 – Inauguracja Roku Akademickiego UTW 2016/2017
- Wystąpił Chór Akademicki z repertuarem piosenek zaprezentowanych podczas Wojewódzkiego Przeglądu Chórów w Morągu na którym otrzymał WYRÓZNIENIE ,
- grupa taneczna zaprezentowała się w wiązance tańców z różnych stron świata.
- Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – Jolanta Adamczyk otrzymała statuetkę „PRZYJACIEL WARMII” przyznaną przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

2/ 07 10 2016 – Dzień Edukacji Narodowej
- Słuchacze UTW zaproszeni zostali na spektakl w wykonaniu Sławomira Hollanda, który wystąpił z programem kabaretowo – satyrycznym „NIC NOWEGO POD SŁOŃCEM”

3/ 8 10 2016 – Koncert w wykonaniu Chóru kościelnego z Kościoła św. Wita z Lathen. Odbiorcami koncertu byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, Stowarzyszenia „ Łańcuch Wzajemności” z Krekol

4/ 21 10 2016 - W ramach projektu realizowanego przez Teatr im Stefana Jaracza : DEMOLUDY – NOWA EUROPA słuchacze UTW uczestniczyli w spektaklu „Aktorzy żydowscy” 

5/ 15-17 10 2016 - Na zaproszenie seniorów we Włodawie, grupa taneczna uczestniczyła w III Seniorskiej Jesiennej Balladzie”. Po zaprezentowaniu swoich umiejętności społeczności seniorskiej województwa lubelskiego, biorącej udział w Festiwalu, Lidzbarczanie zwiedzili Włodawę, Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, Synagogę, Monastyr Św. Onufrego w Jabłecznej, Świętą Górę Grabarkę, Pałac Zamoyskich w Adampolu 

6/ 6 11 2016 – Słuchacze UTW zaproszeni zostali na 70 Urodziny Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W programie – Teatr przy stoliku ze sztuką „Blaha i Varchljecka” w wykonaniu aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zaproszenie słuchaczy UTW do Miejskiej Biblioteki Publicznej 

7/ 25 10 2016 r. Film „WOŁYŃ” – Wojciecha Smarzowskiego w listopadzie 2016 r zaprezentowany został w ranach Dyskusyjnego Klubu Filmowego słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim 

8/ 26 10 2016 r. – Teatr Dorosły działający w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentował swoim koleżankom i kolegom „Legendę Warmii” jako namiastkę założeń Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

9/ 18 10 2016 r. - Wybory do nowego Zarządu UTW. Prezes Jerzy Jasłowski po 10 latach pełnienia tej zaszczytnej funkcji złożył rezygnację. Został Prezesem Honorowym UTW SPZL.
Nowy Zarząd ukonstytuował się: Prezesem została Barbara Michalak
Skarbnik – Romualda Zakrzewska
Kronikarz – Irena Chojeta
Sekretarze- Stanisława Golec, Danuta Mucha
Sekcja sportowa – Aleksander Szybko
Sekcja teatralna – Marceli Szafranowicz
Sekcja logistyczna - Halina Koziatek,
Członkowie – Wanda Gostomska, Ryta Popławska, Teresa Lipska,
 

10/ 18 10 2016 r. – Bezpieczeństwo ludzi starszych – „Cichy zabójca” prezentacja multimedialna o szkodliwości dwutlenku węgla. Szkolenie przeciwpożarowe przygotowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

11/ 8 11 2016 – „Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach” – Wystawa w Oranżerii Kultury. Kurator wystawy – dr Kinga Raińska

12/ 15 11 2016 r. Wyjazd do Torunia na balet La Classique Moscow Ballet „Dziadek do orzechów”. Zwiedzanie Torunia i Muzeum Okręgowego. Historia Torunia ukazana poprzez wystawy, prezentowane w poszczególnych salach Muzeum, które mogli zobaczyć uczestnicy wycieczki. 

13/ 22 11 2016 r. - Wykład na temat zasad bezpieczeństwa na drodze przygotowany przez Państwową Komendę Policji w Lidzbarku Warmińskim. Jesień i zima to niebezpieczny czas, szczególnie dla seniorów. O wyłudzaniu oszczędności, o bezpieczeństwie na przejściach dla pieszych, prezentacja multimedialna pt: „Bezpieczny senior – Bezpieczny pieszy”.

14/ 10 11 2016 r. – Spotkanie i wykład z sędzią Arturem Lipińskim. Profilaktyka a zachowanie problemowe młodzieży. Sądy rodzinne. 

15/ 30 11 2016 r. - Wyjazd grupy tanecznej do Bisztynka. Spotkanie Andrzejkowe z seniorami z Bisztynka. Rozmowy o wzajemnej współpracy i inspiracje do tworzenia grup artystycznych wśród seniorów.

16/ 6 12 2016 r. Spotkanie w Oranżerii Kultury. Wykład Dr. Katarzyny Białobrzeskiej - specjalisty gerontologii, nauki zajmującej się procesami starzenia. Starzenie się ludzi na przestrzeni wieków w aspekcie socjologicznym.

17/ 13 12 2016 r. - Słuchacze UTW zaproszeni zostali do Sali Tradycji 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Poznanie historii pułku. Wystawa fotograficzna „Oblicza wojny”.

18/ 13 12 2016 r. – „Wigilijna Pastorałka” koncert w wykonaniu:
- Teatr Dorosły UTW
- Zespół Tańca Ludowego „Perła Warmii”
- Grupa Młodzieżowa „TEMBR”
Koncert dedykowany mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego

19/ 20 12 2016 r. Spotkanie opłatkowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru akademickiego UTW

20/ 3 01 2017 r. Spotkanie Noworoczne. Omówienie planów i spotkań na I półrocze roku 2017. Projekcja filmu „Wiek Adalin” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

21/ 10 01 2017 r. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Osób Starszych – Stanisławem Brzozowskim. Organizatorem spotkania była Federacja Organizacji Socjalnych FOSA.

22/ 17 01 2017 r. Wykład na temat Wolontariatu. „Do czego jest nam potrzebny „WOLONTARIAT”? Przestrzenie tematyczne w których mogą pracować wolontariusze. 

23/ 18 01 2017 r. Występ grupy teatralnej w Centrum Edukacji Kulturalnej w Bisztynku. Na zaproszenie grupy seniorów UTW z Bisztynka, grupa teatralna seniorów z Lidzbarka Warmińskiego przedstawiła spektakl „Drewniana miska” Edmunda Morrisa. 

24/ 24 01 2017 r. Grupa taneczna UTW odwiedzając pensjonariuszy Domu Opieki „Laurentus” w Olsztsynie wystąpiła z wiązanką tańców z różnych stron świata. Wdzięczni mieszkańcy Domu Seniora za uśmiech i radość, którą otrzymali od grupy tanecznej zaprosili tańczące dziewczyny na następny rok. 

25/ 31 01 2017 r. - Portal miejski. Jak odnajdywać i rozwiązywać różne problemy związane z seniorami poprzez stronę internetową miasta? Jak czerpać wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych, społecznych edukacyjnych poprzez portal miejski? Spotkanie prowadziła Paulina Zdanowicz - inspektor promocji miasta Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

26/ 24 01 2017 r. Zdrowie i kosmetyka. Wykład z kosmetologiem – Karolina Czajkowską. Prezentacja multimedialna na temat produkcji kosmetyków.

27/ 3 II 2017 r. Urodziny biskupa Ignacego Krasickiego. „Po modnemu” – sztuka w wykonaniu grupy teatralnej UTW i mieszkańców miasta na zamku lidzbarskim.

28/ 7 02 2017 r. – Prelekcja poświęcona historii 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Przybliżenie postaci płk. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka” – „Żołnierza Wyklętego”, który stał się patronem pułku w Lidzbarku Warmińskim. 

29/ 15 02 2017 r.. DREWNIANA. MISKA. (THE WOODEN DISH) EDMUNDA MORRISA, sztuka w dwu aktach. Spektakl w wykonaniu Teatru Dorosłego dla słuchaczy UTW 

30/ Spotkanie Walentynkowe. Spektakl w reżyserii Beaty Błążejewicz Holzhey
pt: „Miłość niejedno ma imię” z udziałem uczestników Teatru Dorosłego i zaproszonych gości.

31/ 21 02 2017 r. – „Legendy o Warmii” Teatr przy stoliku w wykonaniu Teatru Dorosłego.

32/ 5 03 2017 r. – XXXIII Kaziuki – Wilniuki. Perły Warmii i Wileńszczyzny” projekt realizowany w ramach dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny. Apel w sprawie wsparcia Wileńskiej Szkoły Średniej na Antokolu.

32/ 10 03 2017 – Musical „Eugeniusz Bodo”. W roli głównej Dariusz Kordek. Wystepują aktorzy Teatru RAMPA z Warszawy.

33/ 11 03 2017 r. - KONCERT SZEWCZENKOWSKI. W programie: występ Teatru Dramatycznego z Lwowa, Zespołu Pieśni i Tańca „Dumka” z Górowa Iławeckiego. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Mniejszości Ukraińskiej w Lidzbarku Warmińskim.

34/ 21 03 2017 r. - Rajd wiosenny po mieście z Izabelą Treutle. „O zwyczajach wiosennych na Warmii”. Topienie Marzanny. 

35/ 28 03 2017 r. – Spotkanie z leśniczym. Grupa ekologiczna – Sadzenie lasu. 

36/ 29 03 2017 r. Powołanie Zespołu Doradczego Seniorów – zarządzeniem burmistrza miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 03 2017 r. Spotkanie organizacyjne. Ukonstytuowanie się Zarządu Zespołu Doradczego. – Rady Seniorów.

37/ 04 04 2017 r. - Ojczyzno – polszczyzno. Barbara Królikowska – Wunderlich. Wykład o naszych przyzwyczajeniach i zachowaniu w różnych sytuacjach publicznych. 

38/ 8 04 2017 r. – Kryształowa nuta. XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej. Słuchacze UTW mogli uczestniczyć w konkursie i Koncercie Galowym Festiwalu. 

39/ 12 04 2017 r. - Badanie cukru i ciśnienia.Projekcja Filmu w ramach Dyskusjnego Klubu Filmowego „Czarny łabędź” z Natalie Portman Vincentem Cassel, Milą Kunis w reżyserii Darerena Ronofsky'ego. 

40/ 18 04 2017 r. - Wykład na temat filmu „Czarny łabędź” ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

41/ 19 04 2017 r. - Grupa Ekologiczna. Sadzenie drzew nad Jeziorem Wielochowskim.

42/ 6 05 2017 r.- RAJD do ZACISZA LEŚNEGO. Co możemy zrobić, aby lepiej się poczuć?
Joanici – Zabezpieczenie medyczne podczas rajdu. Wykład na temat wypadków na drodze.

43/ 9 05 2017 r. – O podróżach i serach opowiada dr Mirosław Sienkiewicz. Wykład na temat domowej produkcji serów. O gatunkach i jakości serów w Polsce i na świecie.

44/ 16 05 2017 r. - Rok 2017 ROKIEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie. Spotkanie z Józefem Zyskiem. Film dokumentalny o Wielkim Marszałku.

45/ 23 05 2017 r. - Koncert z okazji DNIA MATKI. Grupa taneczna, Chór Akademicki , Teresa Lipska, grupa teatralna UTW - Teatr Dorosły . 

46/ 30 05 2017 r. - Andrzej Wojtkowski – zielarz. „Sięgnij po naturalne – wykorzystanie ziół dla zdrowia” Poczęstunek produktów wykonanych z ziół, herbaty ziołowe.

47/ 1-3 06 2017 – Wojewódzka Senioriada W EŁKU. Drużyna sportowa UTW SPZL zajęła II miejsce w konkursie na temat wiedzy o regionie Warmii i Mazur. Zdzisław Pałys z naszej grupy sportowej zdobył złoty medal w zawodach na ergometrach. 

48/ 6 06 2017 - Astronomia i Gwiazdy dla Seniora. Wykład i prezentacja multimedialna. Jacek Drążkowski, astronom, informatyk, redaktor – Urania – Postępy w Astronomii

48/ 13 06 2017 r. CZARODZIEJSKI FLET -  WOLFGANG AMADEUSZ MOZART
Koncert z Metropolitan Opera Lincoln Center Plaza, New York, NY 10023, Stany Zjednoczone

49/ Międzynarodowa Senioriada w Bartoszycach. Lidzbarska Grupa Sportowa UTW zajęła po raz trzeci I miejsce i wygrała Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce. 

50/ 29 06 2017 r. - Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2016 – 2017 z udziałem władz miasta i zaproszonych gości. Podsumowywanie zajęć, warsztatów, spotkań, koncertów. Wystawa malarstwa uczestników zajęć pracowni plastycznej. Wręczenie dyplomów i nagród, koncert grup artystycznych UTW z Lidzbarka i Ornety.